सूचना तथा समाचार


तेह्रथुम जिल्ला प्रोफाईल

तेह्रथुम जिल्ला प्रोफाईल २०७२जिल्ला दर रेट २०७३।७४

जिल्ला दर रेट २०७३।७४निमित्त कार्यकारी अधिकृत भई कामकाज गर्ने सम्बन्धमा

निमित्त कार्यकारी भई कामकाज गर्ने स्वीकृति

गाबिस सचिबहरुको बिबरण

गाबिस सचिबहरुको बिबरणजिबिस तेह्रथुमको निजामाति कर्मचारि बिबरण

जिबिस तेह्रथुमको निजामाति कर्मचारि बिबरणनिर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम(आ.ब २०७३।७४)

माननीय श्री भवानी खापुङ माननिय श्री गणेस बिमलि मानिय श्री भानुभक्त ढकाल माननिय श्री सिता गुुरुङ  निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमढुङा गिटि वालुवा सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सुचना

बोलपत्रको सचुना बोलपत्रको संसोधनSkip to toolbar